تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

قرآن کریم سوره ی بقره آیه ی90:
معامله ی بدی با خود کردند که به نعمت قرآن که خدا بر آنها نازل کرد کافر شدند...

 

/ 1 نظر / 44 بازدید
قلاش

سید جون شنیدی که میگن مسلمون ؟ چند مدت پیش یه مهمون داشتم, یه اشنا, یه خانم که از بلاد فرنگ اومده بود. بردمش توی شهر گردوندمش, همه جارو نشونش دادم اولش از جمشیدیه و دربند شروع شد و وسطای روز دوم رسیدیم به انقلاب تا غروب روز سوم که رسیدیم به بازار سید اسمائیل تو میدون انقلاب داشتیم گشت میزدیم که یه دستفروش توجهش رو جلب کرد گفت بایستیم و منم بدون اینکه بدونم تا چند دقیقهء دیگه قراره بخاطر خیلی چیزا شرمنده این خانم بشم گفتم چشم دستفروشه کتابای نسبتا قدیمی داشت که البته خیلی ماهرانه جلد شده بودن و جلدشون کمک میکرد که سن کتاباش رو دو برابر نشون بده خلاصه خانم شروع کرد به ورق زدن کتاب اول و کتاب دوم و منم بیکار نموندم و شروع کردم به جست و جو وقتی به خودم اومدم که خانم با صورت کبود داشت ازم بازخواست میکرد که شما کتاب اسمانی خودتونم روی زمین تو بساط دوره گردا میفروشید؟ حتی فرصت نداشتم یه لحظه فکر کنم به اتفاقی که افتاده و یه جوابی سرهم کنم که فروشنده گفت: بله ابجی اگه بخواید براتون قرانم میارم, فقط کافی یه بیعانهء مختصر بدید تا همین فردا صبح بیاید تحویلش بگیرید.... همین ادمایی که اومدن توی خیابونم کارشون.